Trenger mer plass

Aker Solutions vurderer å bygge en ny hall på Strendene for arbeid med rør i rustfritt stål.

 

 

RUSTFRIE RØR: Rør av denne typen, som Egersund-sjef Svein Oskar Nuland her demonstrerer, er aktuelt å produsere i Sandnessjøen. foto: morten hofstad

Petro Puls: Morten Hofstad

Hallene på det tidligere Siva-anlegget på Strendene i Sandnessjøen er totalt på rundt 13.000 kvadratmeter. Ifølge søknad om rammetillatelse til Alstahaug kommune, og utsendt nabovarsel, vurderer Aker Solutions å bygge en ny hall på 600 kvadratmeter for fabrikasjon av rør.
Plassjef Annbjørg Skjerve bekrefter planene.
– Vi har meldt behov for investeringer internt i konsernet. Alt er ikke på plass, men for å spare tid har vi startet prosessen mot kommunen, forteller Skjerve.

Rustfritt
Behovet for en ny hall er knyttet til prefabrikasjon av vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på installasjoner offshore. I den forbindelse vil det komme behov for bygging av rørkonstruksjoner i rustfritt stål. Arbeid med rustfritt stål må holdes fysisk adskilt fra annet stål.
Den påtenkte hallen planlegges fullt vinterisolert, på linje med det øvrige anlegget. Skissene over hallen viser at den planlegges med seks meter høyde fra gulv til traverskran under taket, med løftekapasitet på fem tonn. Planlagt grunnflate er 20 x 30 meter. Hallen er tenkt plassert på vestsiden av dagens anlegg.

Administrasjon
Hvem som eventuelt skal gjøre byggejobben er foreløpig ikke klart, men Skjerve legger ikke skjul på at hun har et håp om å få opp den nye hallen før vinteren setter inn. Dette blir enda en investering fra Aker Solutions i anlegget på Strendene etter overtakelsen i februar 2012. I vår sto et totalrenovert administrasjons- og personalbygg klart på sjøsiden av storhallen.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter