80-100 må gå i Bergen

Nedskjæringene i oljeservicebransjen rammer denne gangen Aker Solutions Bergen.

 

På et allmøte i Aker Solutions MMO Bergen i tirsdag 9.september ble de ansatte informert at mellom 80 og 100 ansatte er overtallige, de fleste ingeniører.

Det er i alt om lag 800 MMO-ansatte i Aker Solutions i Bergen. Aktivitetsnivået innen vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet på norsk sokkel har gått kraftig ned i år. Det har skapt en utfordrende bemanningssituasjon for ansatte innenfor dette området, også i Bergen, bekrefter kommunikasjonsdirektør Bunny Nooryani overfor Sysla.

Mange omplasseres

Hun sier alle som nå blir regnet som overtallige får tilbud om overføring til bemanningsselskapet Aker Advantage.

- Der vil selskapet jobbe aktivt med de ansatte for å finne nye stillinger til dem både innenfor og utenfor Aker Solutions, sier hun. I Aker Advantage får de overtallige beholde lønn i inntil 7 måneder.

Over til subsea

Det er i alt 440 stillinger i MMO-området som i vår og sommer er blitt overtallige i Aker Solutions. Om lag 100 av disse blir flyttet til en subsea-avdeling som er opprettet i Stavanger. De øvrige 340 ansatte har fått tilbud om å overføres til Aker Advantage, og omtrent 300 stykker har takket ja.

- Vi gjør alt vi kan for å unngå oppsigelser og har så langt funnet nye stillinger til mer enn 30 prosent av de første 120 ansatte som ble overført til Aker Advantage i juli, sier Nooryani.

Oljeservicenæringen har blitt hardt rammet i 2014, og Aker Solutions er bare ett av mange selskaper som har iverksatt betydelige nedbemanningsprosesser.

- De grepene vi har gjort har vært helt nødvendige i forhold til å justere kapasiteten, sier Nooryani til nettstedet sysla.no

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter