Statoil selger seg ned i Aasta Hansteen og Polarled

- fortsetter som operatør med 51% eierandel.

 

 

Statoil ASA selger seg ned i Aasta Hansteen, Asterix og Polarled, og trer ut av to lisenser på norsk sokkel mot et beløp på 1,3 milliarder amerikanske dollar, inkludert betinget betaling.

Gjennom denne transaksjonen vil Statoil frigjøre midler fra Aasta Hansteen feltutbyggingsprosjekt, samtidig som selskapet fortsetter som operatør med en eierandel på 51 prosent. I tillegg trer Statoil ut av Vega- og Gjøa-feltene, som ligger utenfor selskapets kjerneområder. Transaksjonen omfatter nedsalg i fire letelisenser i Vøring-området. Kjøper er Wintershall, et tysk-basert energiselskap og en veletablert aktør på norsk sokkel sier selskapet i en børsmelding.

- Vi realiserer betydelige verdier som er skapt gjennom en vellykket utvikling av våre eiendeler. Transaksjonen øker vår fleksibilitet i videreutviklingen av vår portefølje, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

Transaksjonen består av et kontantbeløp på 1,25 milliarder amerikanske dollar, og et vederlag på 50 millioner amerikanske dollar som er knyttet til milepæler på Aasta Hansteen. Bokført gevinst fra transaksjonen ventes å ligge på mellom 0,7 og 0,9 milliarder amerikanske dollar, og vil bli justert for aktiviteten mellom dato for ikrafttreden, som er 1. januar 2014, og den dato transaksjonen avsluttes.

Transaksjonen frigjør om lag 1,8 milliarder amerikanske dollar i investeringskostnader i perioden fra ikrafttredelsesdatoen og fram til slutten av 2020. Statoils produksjon fra Gjøa- og Vega-feltene som Statoil selger seg ut av, var i første halvår 2014 22.000 fat oljeekvivalenter per dag. Transaksjonen innebærer en overføring av operatøransvaret for undervannsfeltet Vega. Transaksjonen vil ikke innebære overføring av personell.

– Vi har en sterk prosjektportefølje. Denne transaksjonen fokuserer vår portefølje på norsk sokkel, og styrker vår evne til å investere i kjerneområdene, sier Nylund.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter