Norcem Kjøpsvik skal leverer betong til Polarled

- Skal levere 40-45.000 tonn sement til Wasco på Mo i Rana.

 

Bilde: Statoil


Fabrikksjef Asgeir Kvitvik og regionsjef for salg ved distriktskontoret Midt-Norge, John Sunde er svært glad for kontrakten mellom Norcem Kjøpsvik og Wasco. Den utgjør ti prosent av årsproduksjonen ved verdens nordligste sementfabrikk.

Stor betydning

Kvitvik legger likevel ikke skjul på at kontrakten på leveranse av 40.000-45.000 tonn sement har stor betydning. Wasco sin etablering på Mo vil være det malaysiske selskapets hovedsatsing i Europa. Herfra har de ambisjoner om å levere rør til framtidige utbygginger i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det kan bety nye store leveranser fra sementfabrikken i Tysfjord.

– Vi håper selvsagt på større aktivitet, og vil være en tilbyder i markedet. Vi har fått en kontrakt på ett års forbruk. I tillegg har vi budsjettert med 60.000 tonn sement til Russland i år, og 50.000-60.000 tonn i 2015.

Norcem Kjøpsvik bidrar til at Narvik-bedriftene venter en kraftig vekst i år i omsetningen til leverandørindustrien mot petroleumssektoren til 184 millioner kroner. Det går fram av rapporten Levert 2013 som Kunnskapsparken Bodø har hatt hovedansvaret for. Narvikregionen hadde forventninger om uendrede leveranser fra 2012 til 2013, men endte opp med en nedgang på hele 41,5 prosent. Endringen henger sammen med at NCC Constructions avsluttet en større kontrakt på Melkøya i 2012, og at vekstforventningene fra øvrige bedrifter ikke ble oppnådd.

Les hele saken på lokalavisa Fremover

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter