Zidaneprosjektet i Norskehavet utsettes

Eierne må øke verdien av gassprosjektet.

 

Ilustrasjon: RWE Dea/Zidane-partnerskapet

Nok et prosjekt på norsk sokkel utsettes. Investeringsbeslutningen for Zidane utsettes.

Fredag 19.september sendte RWE Dea ut pressemelding om at plan for utbygging og drift av Zidane ikke blir levert til myndighetene i oktober som planlagt.

– Få ned kostnadene

Årsaken er at de må gjøre Zidane-prosjektet mer robust.

- Vi skal nå se om det finnes måter å optimalisere prosjektet på. Vi må få ned kostnadene og få mer effektivitet i prosjektgjennomføringsplanen, sier administrerende direktør Hugo Sandal i RWE Dea Norge til Teknisk Ukeblad.

Ikke enige om avtale

Eierne av Zidane-lisensen planla å bygge ut feltet med en havbunnsramme tilknyttet til Heidrun-plattformen. Der skulle gassen prosesseres og eksporteres videre til markedet gjennom Polarled-rørledningen, som Zidane-partnerne er medeiere i.

Sandal bekrefter at manglende enighet med Heidrun-lisensen om tilknytning av Zidane-feltet til Heidrun-plattformen er en av årsakene til utsettelsen.

– Vi må bli enige om en tilknytningsavtale med Heidrun-lisensen, så det er en sammenheng, sier Sandal, som ikke ønsker å kommentere hva de to lisensene er uenige om.

Han ser imidlertid optimistisk på fremtidige forhandlinger.

– Jeg tror det skal være mulig å bygge en bro over de avstandene som er, sier han.

– Må øke verdien

«Alle involverte parter har arbeidet hardt og bidratt konstruktivt til å modne prosjektet, men det er behov for å øke den kommersielle verdien av prosjektet ytterligere før den endelige investeringsbeslutningen kan tas. Partnerne i Zidane-prosjektet har derfor besluttet å bruke mer tid for å oppnå dette», skriver selskapet i meldingen.

– Vi hadde et klart mål om å levere plan for utbygging og drift til myndighetene nå, men vi må øke verdien av prosjektet. Zidane inneholder betydelig gassressurser, og etter vår mening bør feltet bygges ut. Vi i RWE Dea vil gjøre vårt ytterste for å bringe Zidane i produksjon, sier Sandal i meldingen.

Operatøren vil nå sammen med partnerne og andre interessenter forsøke å styrke prosjektet.

- Vi er optimistiske og tror at Zidane har potensial til å bli et godt prosjekt både for Zidane-partnerne og det norske samfunnet, sier prosjektdirektør Lars Moe i meldingen.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter