Ytterligere 175 stillinger kuttes i Aker Solutions

Statoils utsettelse av Zidane-prosjektet er årsaken.

 

 

På et allmøte mandag ettermiddag klokka 14 ble de ansatte informert om forverringen i situasjonen for selskapet.

- Jeg kan bekrefte at det i dag har vært avholdt informasjonsmøter med de ansatte i Stavanger som jobber innenfor forretningsområdet for vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner (MMO) i Norge. Temaet var bemanningsutfordringer som følge av den markerte nedgangen i aktivitetsnivået i MMO-markedet på norsk sokkel, opplyser Bunny Nooryani, kommunikasjonsdirektør i Aker. Aker har i flere runder de siste ukene måttet innkalle til allmøter og informere om at antallet stillinger må reduseres.

Zidane-utsettelsen

Meldingen fra RWE Dea og Statoil fra sist uke om utsettelse av Zidane-prosjektet, er årsaken til denne ukas nedbemanningsnyhet hos Aker.

Zidane-prosjektet skulle opprinnelig levere plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene i oktober. Nå vil partnerne regne mer på kostnadene før de går videre. Planen var egentlig å bygge ut feltet med en havbunnsramme med tilknytning til Heidrun-plattformen, der gassen ville bli prosessert og eksportert videre til markedet gjennom Polarled-rørledningen. Bunny Nooryani sier videre i en e-post til Aftenbladet:

- I Aker Solutions arbeides det for å finne alternativ anvendelse av kompetanse og ressurser som påvirkes av den reduserte aktiviteten i det norske MMO-markedet. Vi opplever generelt god etterspørsel etter våre produkter og tjenester, særlig i dypvanns- og subseasegmentene. Vi ser også økende etterspørsel etter våre MMO-tjenester i andre deler av verden, som Canada og Storbritannia.

- Utsettelsen av prosjekter, som Zidane-utbyggingen, bidrar til å forsterke nedgangen i markedet for vedlikehold og modifikasjoner på norsk sokkel. Det skaper en utfordrende bemanningssituasjon innenfor dette området, sier Per Harald Kongelf, Aker Solutions’ Norges-sjef.  – Vi ser blant annet på muligheten for å overføre ansatte til andre områder i Aker Solutions og til bemanningsselskapet Aker Advantage. I løpet av vinteren skal 100 ingeniører fra MMO-området flyttes til forretningsområdet subsea.

575 stillinger kuttet

Siden sommeren har også rundt 400 medarbeidere i Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Kristiansund fått tilbud om overføring til bemanningsselskapet Aker Advantage, som aktivt søker å finne de ansatte nye stillinger i og utenfor Aker Solutions.  De fleste har takket ja til tilbudet, og flere har allerede fått nye oppdrag. Aker Advantage vil også kunne bidra til å finne løsninger til ytterligere 175 MMO-stillinger i Stavanger som nå påvirkes av den siste tids utsettelser av vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag på norsk sokkel.

Aker Solutions har om lag 8.500 egne ansatte som jobber med subsea og feltdesign i Norge, hvorav nærmere 4.700 er ansatt innenfor vedlikehold og modifikasjoner (MMO).

- Vi vil nå gå inn i dialog om den videre prosess med medarbeiderne det gjelder, og har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, sier Bunny Nooryani.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter