Gassfunn nordvest for Johan Castberg

Opptil 20 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.

 

Transocean Spitsbergen har funnet gass i Barentshavet. Foto: Per Karlsson

Brønnen er boret 65 kilometer nordvest for olje- og gassfunnet 7220/8-1 Johan Castberg i Barentshavet og 300 kilometer nordvest for Hammerfest med Statoil som operatør.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av senkritt alder (sandstein i Kveiteformasjonen).

Brønnen påtraff gass i reservoarbergarter av tidlig paleocen eller senkritt alder (sandstein i Torsk- eller Kveiteformasjonen) med god reservoarkvalitet. Hele reservoaret, inklusiv vannsonen, er på om lag 30 meter, og gasskolonnen er om lag 15 meter.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 5 og 20 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass (Skarv: 50 milliarder). Funnet vil bli videre evaluert.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1500 meter under havflaten i bergarter av kritt alder. Havdypet er 422 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter