Gassfunn nordvest for Johan Castberg

Opptil 20 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.

 

Transocean Spitsbergen har funnet gass i Barentshavet. Foto: Per Karlsson

Brønnen er boret 65 kilometer nordvest for olje- og gassfunnet 7220/8-1 Johan Castberg i Barentshavet og 300 kilometer nordvest for Hammerfest med Statoil som operatør.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av senkritt alder (sandstein i Kveiteformasjonen).

Brønnen påtraff gass i reservoarbergarter av tidlig paleocen eller senkritt alder (sandstein i Torsk- eller Kveiteformasjonen) med god reservoarkvalitet. Hele reservoaret, inklusiv vannsonen, er på om lag 30 meter, og gasskolonnen er om lag 15 meter.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 5 og 20 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass (Skarv: 50 milliarder). Funnet vil bli videre evaluert.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1500 meter under havflaten i bergarter av kritt alder. Havdypet er 422 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter