Statoil forbereder produksjonsboring på dypt vann i nord

Inviterer til workshop i Sandnessjøen 14.-15. oktober.

Bilde: Statoil

Statoil er i full gang med planlegging og forberedelser til borestart på
Aasta Hansteen nord i Norskehavet.
Som et ledd i disse forberedelsene inviterer Statoil, i samarbeid med Petro
Arctic, interesserte selskap til workshop i Sandnessjøen 14. og 15. oktober. I
tillegg til Statoil vil selskapets hovedkontraktørene innen boring og brønn
også delta på workshopen.

Statoil vil under workshopen orientere om selve operasjonen knyttet til
boring og komplettering av brønnene på Aasta Hansteen, samt omfanget av
kontrakter og involverte leverandørselskaper.
Det vil også bli god anledning til samtaler med  de deltagende
hovedleverandører.

Mer lokale kontrakter
Vi tror det finnes mange interessante muligheter for samhandling mellom de
store hovedkontraktørene og øvrig næringsliv i nord, noe som kan resultere i
betydelige underleveranser, sier Ketil Skogan som er prosjektleder i Statoil
for boreoperasjonene på Aasta Hansteen.

Derfor er det viktig for oss å tilrettelegge for dialog og samhandling
mellom våre hovedkontraktører og lokale og regionale bedrifter, sier Skogan.
Denne workshopen er et viktig tiltak i så henseende.

Starter til våren
Det er riggen West Hercules som våren 2016 skal starte boring av 7
produksjonsbrønner på Aasta Hansteen-feltet, som ligger på Vøringplatået 300
km vest av Bodø. Havdypet i området er rundt 1300 meter, og brønnene skal
bores ned til omlag 3500 m under havoverflaten. Operasjonen er beregnet å
vare ca 20 måneder. West Hercules kommer fra operasjoner i Canada våren 2016, og det vil være
behov for oppgraderinger og modifikasjoner på riggen før boringene starter.
Sted for gjennomføring av dette oppgraderingsarbeidet er ikke avklart. Operasjonen vil bli mobilisert ut fra basen i Sandnessjøen og vil bli støttet av forsyningsfartøy og beredskapsfartøy. Brønnøysund vil  være base
for helikoptertransport.

I tillegg til Statoil vil følgende hovedkontraktører vil være tilstede i
Sandnessjøen den 15. oktober;

Aker Subsea AS
North Atlantic Norway Ltd
Halliburton AS
Oceaneering AS
Weatherford Norge AS
Schlumberger Norge AS

Her følger en kort beskrivelse av leveransene fra boring og brønn
leverandørene:

Aker Subsea AS
Delivery of subsea services.  This service covers handling of all subsea
equipment delivered by Aker both onshore and offshore.

North Atlantic Norway Ltd
Drilling contractor for the semi submersible drilling and completion rig to
be used at Aasta Hansteen – West Hercules.

Halliburton AS
Delivery of pumping services and fluids. This service covers handling and
delivery of all fluids to be used in the wells. Waste handling is also
included in this service.
Delivery of cementing services. Delivery of all cement products and related
services.

Oceaneering AS
Delivery of equipment and ROV services on the rig.

Weatherford Norge AS
Delivery of casing running services, delivery of sand control screens,
delivery of mechanical well wash equipment and related services.

Schlumberger Norge AS
Delivery of electrical wireline logging services.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter