Lundin med stort funn ved Snøhvit

- Kan ha funnet 314 millioner fat olje.

 

Foreløpige beregninger viser at funnet er på mellom 88 og 314 millioner (50 Sm3) fat olje og mellom 5 og 17 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. og mellom 5 og 17 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Videre avgrensning av funnet planlegges i 2015.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer nordøst for olje- og gassfunnet 7120/1-3 og om lag 190 kilometer nordvest for Hammerfest, melder Oljedirektoratet

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter