Fra Statoil til BG Group

Helge Lund slutter etter 10 år i sjefsstolen.

 

Foto: Jørgen Bratland, Statoil

Konsernsjef Helge Lund har meddelt styret i Statoil at han vil fratre stillingen som konsernsjef melder Finansavisen

Lund slutter i selskapet etter eget ønske, for å tiltre stillingen som konsernsjef i et annet internasjonalt olje- og gasselskap.

Han går til BG Group (British Gas), hvor han blir sjef fra 2. mars 2015. Ifølge en melding fra det britiske energiselskapet får Lund blant annet en fastlønn på 1,5 millioner pund de fem første årene. Det er mulighet for bonus på inntil 200 prosent av grunnlønnen.

- Jeg vil takke Helge Lund for hans store innsats for Statoil gjennom ti år. Statoil er blitt et sterkere selskap under hans ledelse.  Tiåret har vært preget av forbedret sikkerhet, betydelig internasjonal vekst og sterk utvikling av norsk sokkel. Leteresultater og avkastning for aksjonærene har vært blant de beste i industrien, og selskapets integritet og verdimessige plattform er styrket, sier Svein Rennemo, styreleder i Statoil, i en kommentar.

Ny konstituert klar

Styret har konstituert Eldar Sætre som konsernsjef med umiddelbar virkning. - Det har vært et privilegium å lede Statoil gjennom ti svært spennende år. Dette er et selskap med utrolig mange dyktige medarbeidere. Jeg vil takke alle, for både samarbeidet og innsatsen de hver dag gjør for Statoil. Vi har skapt verdier for Statoils aksjonærer og samfunnet, samtidig som vi har styrket vår ressursbase på norsk sokkel og internasjonalt, sier Helge Lund i en kommentar. Han tiltrådte stillingen som konsernsjef i Statoil 16. august 2004.

- Jeg kunne fortsatt noe lenger, men det er en tid for alt. Fornyelse er viktig, både for Statoil og for meg. Etter en samlet vurdering kom jeg til at tiden er inne for et skifte. Jeg har både lyst og energi til å påta meg en ny lederutfordring, og jeg fant at denne muligheten er den rette, sier Lund.

Fratrer umiddelbart
Lund fratrer stillingen som konsernsjef umiddelbart. Det utbetales ikke sluttvederlag utover lønn i oppsigelsestiden frem til 1. mars 2015. I denne perioden står Helge Lund til disposisjon for selskapet. Ordningene for pensjon, bonus og langtidsinsentiver avvikles i tråd med avtalene som er inngått og Statoils praksis.

Styret i Statoil har nedsatt et underutvalg med fire av styrets medlemmer som har startet arbeidet med å finne ny konsernsjef, og vil også engasjere en ekstern rådgiver i søket. Styrets underutvalg for rekruttering av konsernsjef består av styreleder Svein Rennemo, styremedlemmene Grace Reksten Skaugen, James Mulva og Lill Heidi Bakkerud (ansattvalgt).

Mer om BG Group
BG Group er en av Statoils største kunder og notert på London-børsen under ticker BG. Selskapet er store innen naturgass og har aktivitet i over 20 land på fem kontinenter.

- Overraskende

Det kan virke som at nyheten har tatt analytikerstanden på sengen, og de virker som de har en travel morgen. Teodor Sveen Nilsen i Swedbank ber oss ringe tilbake litt senere i dag, da det er litt hektisk for øyeblikket. Oddvar Bjørgan i Nordea sier til Hegnar.no at det er for litt tidlig å kommentere Lunds avgang. - Var det ventet at Helge Lund ville fratre som konsernsjef i Statoil?

- Nei, det kom overraskende på meg, sier Bjørgan til Finansavisen

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter