Verdens største gasselskap snuser på norsk sokkel

Gazprom har startet samtaler med myndighetene.

 


Foto: Gazprom

Kreml-eide Gazprom vurderer å gå inn på norsk sokkel. Det viser nylig epostkorrespondanse mellom Gazprom International og norske myndigheter som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

Forrige uke møtte selskapet norske myndigheter i Oslo.

«På dette tidspunktet har ikke Gazprom International et lete- og produksjonsprosjekt i Norge, men vi ønsker å vurdere en mulig inntreden», skriver en representant for selskapet i en epost til Olje- og energidepartementet.

Gazprom er verdens største gasselskap. Det heleide datterselskapet Gazprom International, som er registrert i Nederland, har har blant annet lisenser i Nigeria, Venezuela og Vietnam.

– Utenlandsvirksomheten deres har vært konsentrert rundt utviklingsland og tidligere sovjetrepublikker, forteller Arild Moe, assisterende direktør ved Fridtjof Nansens Institutt.

Selskapet har også forholdsvis nylig kommet inn på britisk sektor i Nordsjøen, der de eier andel på 20 prosent i Wingate-gassfeltet.

Kan vekke oppsikt

Gazprom har den siste tiden trolig fått mest oppmerksomhet i forbindelse med gass-striden mellom Russland og Ukraina. I tillegg markerte EU-landene nylig at de ønsker å gjøre seg mindre avhengig av russisk gass, da de la frem nye klimamål.

Ville det vekke oppsikt i Europa dersom Gazprom skulle kjøpe seg inn i et større norsk gassprosjekt, for eksempel Aasta Hansteen?

– Det ville det helt sikkert, men det er en del skjær i sjøen frem mot et slikt scenario, sier Moe, som følger russisk olje- og gassindustri tett.

Han legger til at denne problemstillingen er blitt mer aktuell etter at den russiske oligarken Mikhail Fridman kjøpte seg opp i RWE Dea, et selskap som gjennom sitt norske datterselskap kontrollerer flere strategisk viktige lisenser på norsk sokkel.

– Blir ikke berørt av sanksjoner

Moe tror ikke EU-sanksjonene som Norge har fulgt opp, vil få noen konsekvenser for norske myndigheters eventuelle vurdering av en søknad fra Gazprom om å bli rettighetshaver på norsk sokkel. – Norsk politikk er at sanksjonregimet ikke berører norsk sokkel, mens andre har ment noe annet, sier han. En eventuell prekvalifisering kan gjøre det mulig for selskapet å bytte til seg eierandeler på sokkelen. I 2006 var det spekulasjoner rundt at det franske oljeselskapet Total da skulle tilby å bytte andeler i Snøhvit-feltet mot andeler i Shtokman-feltet.

– Vil bli vurdert på lik linje

Olje- og energidepartementet bekrefter at de tirsdag 21. oktober hadde et møte med Gazprom International. På spørsmål om hva som var agenda for møtet, svarer departementet at de ikke kommenterer på innholdet i møter mellom myndighetene og enkeltselskaper. Selskapet er per i dag ikke prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel.

– Om Gazprom i framtiden ønsker å etablere seg på norsk sokkel, vil de bli vurdert på lik linje med alle andre selskaper, sier Ella E. Bye Mørland, kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet til Teknisk Ukeblad.

Gazprom International har foreløpig ikke besvart Teknisk Ukeblads henvendelse.

Rosneft allerede i Norge

Fra før er to russiske selskaper prekvalifiserte som operatører på norsk sokkel .

I 2012 ble Rosnefts norske datterselskap RN Nordic Oil prekvalifisert som rettighetshaver på sokkelen. Året før ble Lukoil prekvalifisert.

Selskapet debuterte tidligere i høst som leteaktør på norsk sokkel da de var med på å bore i Pingvin-prospektet i Barentshavet. Der ble det gjort et gassfunn som per i dag ikke er kommersiellt drivverdig.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter