Det norske tapte mindre

Men underskuddet vokser for oljeselskapet.

 

Illustrasjon Ivar Aasen, Det norske oljeselskap

Det norske oljeselskap melder om et resultat etter skatt på minus 104 millioner kroner i 3. kvartal 2014, mot minus 158 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før skatt ble minus 736 millioner kroner, sammenlignet med minus 649 millioner kroner året før.

Driftsresultatet ble minus 552 millioner kroner, mot minus 518 millioner kroner året før. Driftsinntektene beløp seg til 112 millioner kroner, sammenlignet med 324 millioner kroner i 3. kvartal 2013.

Selskapets kostnader relatert til leting var 554 millioner kroner i tredje kvartal, hvorav 426 millioner kroner ble bokført som leteutgifter.

Produksjonen var 215.000 fat oljeekvivalenter i kvartalet, mot rundt 398.000 fat i samme kvartal året før. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 104 dollar pr fat. Det norske oljeselskap venter en produksjon på 58.000-63.000 fat oljeekvivalenter pr dag i 2015.

Fem til syv nye brønner

Det norske oljeselskap har planer om å delta i fem til sju letebrønner de neste tolv månedene.
Selskapet gjentar at det har sikret finansiering av sine planer fram til produksjonsstart på Johan Sverdrup-feltet.
Prioriteten på kort sikt er å ha fullt gjennomføringsfokus og sikre en vellykket integrasjon av Marathon Oil.

Les rapporten og presentasjonen her.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter