Statoil og Innovasjon Norge fortsetter leverandørutvikling

Nord-norske bedrifter setter omsetningsrekord.

 

Foto: Per-Arne Rødli Rønning


Statoil og Innovasjon Norge går videre med prosjetet Leverandørutvikling Nord Norge (LUNN) i to nye år.

– Funnene i Levert-rapporten for 2013 viser at nord norske bedrifter bli stadig bedre kjent med oljenæringen og setter en ny omsetningsrekord på 4,7 milliarder kroner. 

Eiere og partnere i Leverandørutvikling Nord Norge (LUNN) vil bidra til å videreføre denne positive utviklingen og har besluttet å forlenge LUNN-programmet med to nye år, sier Astrid Foyn Bruun som er industrikoordinator for Statoil i Nord Norge. Statoil er prosjektleder for LUNN-programmet, ifølge pressemelding.

LUNN har eksistert siden 2008, og eies av Statoil og Innovasjon Norge. 20 millioner er brukt, og nye 5,5 millioner skal brukes de kommende to år. Øvrige partnere er Petro Arctic, Kunnskapsparken Nord ProBarents, LoVe Petro og Norges forskningsråd. 118 bedrifter i landsdelen har vært innom prosjektet siden starten.
– De neste to årene  vil handle å støtte bedriftene til å øke konkurransekraften ytterliggere. Vi vil jobbe med å bygge opp kompetanse på markedet , kundebehovene og hvordan man skal jobbe systematisk mot prekvalifiseringsprosesser. LUNN skal fortsatt skape arenaer for å bygge både nettverk og allianser med nye og etablerte leverandører. Programmet vil  nå i enda større grad rette seg mot bedrifter/allianser som har potensial til å bli leverandører enten direkte til operatørene eller som underleverandør til etablerte kontraktører, sier Foyn Bruun.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter