Tatt med videre av Statoil

Helgeland V&M er med i tredje fase av leverandørprogrammet LUNN.

 

Satser videre: Daglig leder i Helgeland V&M, Øystein Barth-Heyerdahl. foto: Morten Hofstad

 

LUNN er Statoil og Innovasjons Norges program for kvalifisering av leverandørbedrifter i Nord-Norge. Helgeland V&M har vært med siden starten i 2008. Nå går bedriften inn i tredje fase av LUNN.
– Dette er et veldig bra prosjekt, som er godt organisert, forteller daglig leder Øystein Barth-Heyerdahl.

Opplæring
Konkret betyr deltakelse i LUNN støtte til å kurse prosjektledere. Statoil har dessuten mentor-ordninger som gir anledning til å komme inn i tankegang og krav som Statoil stiller til sine leverandører.
En viktig inngangsbillett for bedrifter i nord er såkalt «prekvalifisering» til leveranser, som blant annet innebærer dokumentasjon av bedriftens kvalifikasjoner og erfaring.
– For oss betyr deltakelse i LUNN at vi er bedre forberedt når nye oppdrag kommer ut på anbud, sier Øystein Barth-Heyerdahl.
Helgeland V&M teller rundt 12 ansatte, men kan trekke på rundt 600 ansatte i eierbedriftene på Helgeland, avhengig av arbeidsoppgavene.

Bidrag til utvikling
– Funnene i Levert-rapporten for 2013 viser at nord norske bedrifter blir stadig bedre kjent med oljenæringen og setter en ny omsetningsrekord på 4,7 milliarder kroner. Vi vil bidra til å videreføre denne positive utviklingen og har besluttet å forlenge LUNN-programmet med to nye år, sier Astrid Foyn Bruun, som er industrikoordinator for Statoil i Nord-Norge.
– De neste to årene vil handle å støtte bedriftene til å øke konkurransekraften ytterliggere. Vi vil jobbe med å bygge opp kompetanse på markedet, kundebehovene, og hvordan man skal jobbe systematisk mot prekvalifiseringsprosesser, sier Foyn Bruun.

Dette er LUNN
LUNN-programmet eies av Statoil og Innovasjon Norge. Øvrige partnere er Petro Arctic, Kunnskapsparken Nord ProBarents, LoVe Petro og Norges forskningsråd. Siden oppstart har 118 Nord Norske bedrifter deltatt i to ulike faser i LUNN-programmet.
Eierne Statoil og innovasjon Norge skal sammen investere 5,5 millioner kroner i LUNN fase III i løpet av to år. De totale investeringene i prosjektet siden 2008 har vært rundt 20 millioner kroner.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter