All produksjon på Skarv står stille

Produksjonen av olje og gass er stengt etter flere tekniske feil.

 

Foto: Stuart Conway, BP

 

8. september brøt en ventil på Skarv sammen, som førte til at oljeproduksjonen måtte stanses.

Produksjonen er fortsatt ikke kommet i gang, to måneder etter hendelsen.

Ventil røk

Olje produseres ved at det pumpes gass ned i reservoaret for å øke trykket. Økt trykk øker oljeproduksjonen. En ventil på skipet, som er utsatt for store trykkbelastninger i pumpesystemet for gassinjeksjon, brøt sammen, og måtte gjennomgå omfattende reparasjoner.

Mandag kunne BP i Stavanger ikke gi et tidspunkt for når de forventer at reparasjonen er ferdig testet og oljeproduksjonen kan gjenopptas.

Kortslutning
Forrige søndag oppsto en kortslutning i et transformatorskap for høyspent elektrisitet. Dette medførte at også gassproduksjonen om bord måtte stenges ned. Pressetalsmann Jan Erik Geirmo sier at ingen kom til skade, og at varslingssystemene fungerte som de skal. Kortslutningen skjedde i et lukket rom, så hendelsen medførte ingen eksplosjonsfare, ifølge Geirmo.
– Årsaken til kortslutningen er foreløpig ukjent, så hendelsen vil bli gransket, sier Geirmo til Helgelands Blad.

Milliarder
BP forventer ifølge Teknisk Ukeblad at Skarv skal produsere 54.700 fat daglig i år. Når oljeproduksjonen har stått stille i to måneder, og skipet nå den siste uka i tillegg ikke produserer gass, representerer bortfall av produksjon inntekter for flere milliarder kroner.