Fra Barentshavet til opplag

Transocean Spitsbergen suspenderes ut 2014.

 

Transocean Spitsbergen, her fra et besøk på Helgeland tidligere i år. Foto: Per Karlsson

Statoil har besluttet å suspendere to nye rigger, som følge av overkapasitet i riggporteføljen. Transocean Spitsbergen og Songa Trym blir suspendert ut 2014, med mulighet for forlengelse.

Leteprogrammet i Barentshavet for 2014 er i ferd med å avsluttes. Etter at Transocean Spitsbergen er ferdig med Saturn-brønnen vil riggen kutte og trekke et brønnhode på letebrønnen Mercury. Jobben er beregnet til å være ferdig medio november.

Deretter blir riggen suspendert ut året. Suspenderingen er et resultat av overkapasitet i Statoils riggportefølje, og at forsøkene på å modne frem alternative oppgaver til riggen ikke har ført frem.Leteprogrammet har vært veldig effektivt. Transocean Spitsbergen boret de siste syv brønnene 40 prosent raskere enn bransjesnittet i Barentshavet. Det gjorde det mulig å bore to flere brønner enn opprinnelig planlagt.

- Vi er veldig godt fornøyd med arbeidet som Transocean har gjort for oss. Dessverre er vi nå i en situasjon med overkapasitet, samtidig som industrien står overfor høye kostnader og lavere lønnsomhet, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser.

Transocean Spitsbergen planlegger verftsopphold fra 1. januar 2015. Riggen er på kontrakt med Statoil til begynnelsen av tredje kvartal 2015, melder Statoil.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter