Stor aktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Kan gi 12 milliarder i årlige investeringer, fastslår rapport.

 

60 milliarder i årlige investeringer og 12 av dem i regionen, ser Rystad Energy for seg i den delen av «Petro Foresight-rapporten» som omhandler virkningene av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Analysebyrået Rystad Energy publiserte for to uker siden den årlige rapporten «Petro-Foresight».  Som en del av dette arbeidet har Norsk olje og gass og Forskningsparken i Narvik fått utdypet en del av rapporten som dreier seg om LOVESE.   Denne delrapporten ble presentert på Novemberkonferansen i Narvik og ser for seg at aktiviteten i Lofoten, Vesterålen og Senja vil komme i gang rundt 2040 - dersom politikerne går inn for det etter neste stortingsvalg. I et basisscenario har en tatt utgangspunkt i at rundt 75% av ressursene blir påvist innen 2040.

Leting, utbygging og produksjon vil føre til investeringer og operasjonskostnader fra olje- og gasselskapene. Dette er anslått til opp mot 60 milliarder NOK årlig totalt. Deler av dette markedet vil være regionalt. En åpning av Nordøstlige Norskehavet kan på lang sikt gi et mulig marked på 12 milliarder årlig på topp. De mest relevante segmentene for dette er logistikk, operasjonsstøtte og vedlikeholdstjenester.

1000 nye arbeidsplasser

– Vi ønsker at politikerne skal ha et best mulig grunnlag når de etter valget i 2017 skal fatte en bestemmelse om hva som skal skje i disse områdene, sier samfunnskontakt Geir Seljeseth i Norsk olje og gass.

– For å få opp olje og gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, så kommer man fra selskapenes side til å bruke 60 milliarder kroner hvert eneste år i en lang periode. Det betyr mye aktivitet og mange arbeidsplasser, sier Seljeseth.

Når det gjelder antall direkte ansatte som følge av denne virksomheten, har Rystad Energy brukt analogier til andre regioner i Norge. Med utgangspunkt i Møre og Romsdal (Kristiansund) og Nord-Norge (blant annet Sandnessjøen og Hammerfest) har en sett på sammenhengen mellom antall ansatte og olje- og gassressurser i området. Denne sammenhengen indikerer 1000 ansatte på sikt som en følge av åpning av det Nordøstlige Norskehavet. I tillegg er det en oppside knyttet til indirekte sysselsetting, eksportbedrifter og sysselsatte knyttet til flere landanlegg.

Rapporten spår betydelige investeringer, forteller samfunnskontakt Geir Seljeseth i Norsk olje og gass.

– Det vi ønsker, er at politikerne skal ha et best mulig grunnlag når de etter valget i 2017 skal fatte en bestemmelse om hva som skal skje i disse områdene, fastslår Seljeseth.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter