Russlands første offshoreinstallasjon i Arktis.

«Ståløya» i Arktis har så langt produsert 1,5 millioner fat olje.

 


Det russiske oljeselskapet Gazprom Neft meldte nylig at den tredje oljelasten fra Prirazlomnaja-plattformen i den sørøstligste delen av Barentshavet er på vei til markedet.

Totalt er det hentet opp nær 1,5 millioner fat råolje fra feltet som startet produksjonen i desember 2013, skriver Barents Observer. Feltet er den første offshoreutbyggingen i den russiske delen av Arktis.

Først i verden

Foreløpig foregår det kun produksjon fra én brønn på feltet. Selskapet planlegger å bore flere brønner i 2015. Gazprom omtaler prosjektet som det første i verden der olje utvinnes offshore i Arktis fra en stasjonær plattform.

Kunstig øy

Plattformen er en såkalt OIRFP (Offshore Ice-Resistant Fixed Platform), som fremstår som en kunstig øy av stål og betong satt rett på havbunnen 20 meter under havoverflaten i det grunne Petsjorahavet, som er den sørøstligste delen av Barentshavet.

Prirazlomnaja-feltet ligger 60 kilometer fra land. Utvinnbare reserver i feltet er beregnet til 527 millioner fat olje (71.96 millioner tonn). Årlig produksjon kan i 2020 nå nær 44 millioner fat. I år har selskapet planer om å totalt hente ut 2,2 millioner fat olje fra feltet. De planlegger å sende en fjerde skipslast før årsskiftet.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter