Bilde: BP

8. september brøt en ventil på Skarv sammen, som førte til at oljeproduksjonen måtte stanses. 2. november oppsto kortslutning i en transformator, og gassproduksjonen måtte stanses.

Olje pumpes

Fra fredag 21. november ble kranene igjen åpnet for gass- og oljeproduksjon. Opptrappingen vil skje gradvis. Målet er å være i full oljeproduksjon i løpet av lørdag 29. november, opplyser pressetalsmann Jan Erik Geirmo i BP til Helgelands Blad. Oljeproduksjonen forventes å øke til nær full kapasitet.
Gassproduksjonen vil derimot ligge rundt halvparten av full kapasitet, i påvente av reparasjoner på den ødelagte transformatoren. Deler av gassen som tas opp til skipet, sendes ned igjen i oljereservoaret for å øke trykket, såkalt reinjisering.
Når ett av to «tog» for reinjisering er nede, blir det samtidig mindre gass igjen til eksport sørover i rørledningen.

Omfattende reparasjon
Transformator-modulen veier 40-50 tonn. Modulen skal løftes av skipet, og en ny skal løftes inn, en delikat operasjon i seg selv. Men først må en ny modul bygges. Anskaffelsen er ventet å ta et par måneder. I øyeblikket legges planer for gjennomføringen av operasjonen.
BP sier det er for tidlig å si hvem som får oppdraget, men det er på det rene at Helgeland V&M har løpende vedlikeholdskontrakt med Skarv, og Aker Solutions er nært tilknyttet.

Økonomiske virkninger av den omfattende driftsstansen vil ikke framkomme før BP Norge leverer årsrapport mot slutten av første kvartal 2015, får Helgelands Blad opplyst.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter