Fant gass vest av Røst

- Kan gi nye muligheter for Aasta Hansteen.


Foto: Smevig

Boreoperasjonen med boreskipet West Navigator på Ivory-brønnen, 20 kilometer nordøst for Aasta Hansteen, vest av Røst, har påvist en 12 meter høy gass-sone i letebrønnen.

Det melder oljeselskapet Rocksource ASA, som er medeier i brønnen med 10 prosent. Statoil har stor interesse av leteresultatet, for å kunne fastslå om den kommende Aasta Hansteen-utbyggingen kan påregne tilleggsreserver i nærområdet.

Rocksource sier gassfunnet foreløpig ikke er fastslått som kommersielt, og en evaluering av eventuell videre letestrategi vil bli gjennomført.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter