Gir opp Vøringbassenget

Operatøren leverer lisensen tilbake.

 

 Foto: Aker Barents

Partnerne drømte om 1,7 milliarder fat oljeekvivalenter i dypvannsprospektet Gullris, men i januar leveres lisensen tilbake.

På vegne av partnerne i norskehavslisensen PL 522 har operatør BG søkt om å få levere lisensen tilbake til myndighetene. En brønn er boret i Gullris-prospektet, og resultatet var nedslående. Nå gir man opp melder petro.no

Lisensen var en av de mest omsøkte i 20. runde, og forhåpningene til hva som skjulte seg under havbunnen 1.262 meter under havoverflaten, var store. I forkant av boringen håpet lisenspartner Det norske, som overtok andelen som del av fusjonen med Aker Exploration, på gassreserver på mellom 700 og 1700 millioner fat oljeekvivalenter. - Det kunne vært starten på et gasseventyr i Norskehavet Nord, men slik ble det ikke.

Én letebrønn ble boret i lisensen i 2011; letebrønnen 6604/2-1, rundt 45 kilometer sørvest for Asterix-funnet, og rundt 60 kilometer nord for Gro. Semien "Aker Barents” boret den til et vertikalt dyp på 3.511 meter under havoverflaten, og målet var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Springarformasjonen). Den påtraff Springarformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men brønnen var tørr.

Olje- og energidepartementet har nå godtatt innleveringen, som får effekt fra 1. januar 2015. Inntil da er BG Norge operatør for Gullris-lisensen, med en andel på 40 prosent. Øvrige andelshavere er Idemitsu Petroleum (20 prosent), Petoro (20 prosent), Det norske (10 prosent) og Centrica (10 prosent).

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter