Ny helikopter-base for Barentshavet

Avinors utredning trekker ut.

 

 

Foto: CHC Helicopter

Infrastruktur, vær og servicetilbud har lite å si, hvor oljen blir funnet, avgjør hvor den nye helikopter-basen i Øst-Finnmark havner, sier Avinor til avisa Finnmarken.

Båtsfjord, Berlevåg og Vardø ble pekt ut da selskapet la fram sin nordområdestrategi i mars. Men også Kirkenes vurderer å kaste seg med i kampen. Den nye helikopterbasen skal bygges for å serve olje- og gassaktivitet i Barentshavet, og Avinor ga uttrykk for at de skulle bruke et års tid på utredningen. Men en avgjørelse kan bli liggende i det blå langt lengre.

– Veldig mye er uavklart foreløpig, og vi har i dag ikke nok kunnskap til å ta noen beslutning om det. Det hele er avhengig av hvor aktiviteten flytter seg, sier ansvarlig for Avinors nordområdeplan, seniorkonsulent Lars Draagen.

Venter på tildelinger

Han viser til at tildelingene i 23. konsesjonsrunde har blitt utsatt. Draagen sier de trolig ikke har noe mer konkret å si før de skal komme med innspill om framtidig lufthavnstruktur i Nasjonal transportplan september neste år.

– Men det kan være at vi må gi en anbefaling med masse forbehold. Hvis ikke næringen vet hvor aktiviteten blir, kan ikke vi si noe sikkert, sier han.

Kamp om plassering

I mellomtiden er de aktuelle kommunene i gang med utredninger som skal peke på fordelene ved at de får basen. Vardø kommune la i sommer fram en rapport som trakk fram nærhet til områdene på russisk side, få tåkedager, veiforbindelse og andre fordeler.

I Sør-Varanger vurderer de fortsatt om de skal kaste seg inn i kampen om å basen.

– Vi vet at det jobbes fra alle kommunene, og vi har fått innspill. Men hovedkriteriet er avstanden, og hva som gir rasjonell drift av helikoptere ut ifra hvor i havet det blir aktivitet, mener Draagen.

– Vil du si det er bortkastet å bruke tid på utredninger og lobbyvirksomhet?

– Ja, å bruke mye penger på dette nå vil være litt prematurt. Det ville jeg ikke anbefalt.

– Ikke eneste faktor

Leder Terje Meyer i Kirkenes næringshage tror ikke løsningen er så enkel.

– Vi har sett litt på saken, og ser man på rekkevidden til helikopterne som typisk brukes i næringen i dag, ligger enkelte av blokkene i 23. runde for langt øst også fra Kirkenes, sier han.

– Men ser man på nye modeller blant annet innkjøpt av Forsvaret, har de rekkevidde over hele området fra alle fire stedene. Så da er andre faktorer nødt til å spille inn også, mener han.

Her nevner han blant annet flyteknisk kompetanse, størrelse på flyplassen, hotell- kapasitet, leverandørindustri.

Næringshagen skal snart i dialog med kommunen om hvordan de skal ta saken videre – å kjempe for selve basen, eller å bli en logistikk-hub inn til den. -

Vi vil uansett jobbe for det alternativet vi mener er best for regionen. Men vi mener Kirkenes foreløpig ikke kan utelukkes som base, sier Meyer.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter