Salten støtter oljevernbase på Røst

- Viktig skritt mot åpning av Nordland 6.

Foto: Hilde Andreassen

Fem av seks Lofot-kommunene har meldt interesse for miljøbasen/oljevernbasen som regjeringen skal opprette i Lofoten og Vesterålen. Dermed er det utelukket for Lofotrådet å behandle og tilrå lokalisering av basen melder Lofotposten

Derfor har Røst bedt om støtte fra Salten regionråd til sitt kandidatur. Og støtte får Lofotens minste kommune med 548 innbyggere.


– Salten regionråd gir sin tilslutning til det arbeidet som gjøres av Røst kommune i forbindelse med en framtidig lokalisering av en oljevernbase utenfor Røst, heter det i vedtaket fra Salten.

Da Røst sendte henvendelsen viste ordfører Tor Arne Andreassen til at Lofotrådet ikke kunne mene noe om lokalisering.
– Derfor går vi til Salten. Røst, og Værøy, er medlemmer i beredskapsutvalget i Salten. Det gjør det også naturlig å be om støtte til at miljø- og oljevernbasen etableres på Røst, sa Andreassen.

Røst-ordføreren vakte oppsikt nylig da han i samarbeid med Salten lanserte Røst som ilandføringssted for en eventuell olje- og gassvirksomhet sør for øykommunen, Nordland 6. Så langt har Røst kommunestyre markert seg som motstander av oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. 
I vedtaket fra Salten regionråd kobles oljevernbase på Røst til olje- og gassvirksomhet.


– En slik lokalisering ses i sammenheng med en framtidig etablering for ilandføring av gass utenfor sokkelen.
En arbeidsgruppen med Kystverket i spissen er i gang med å en utredning om hva miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen skal inneholde. Regjeringen avgjør hvor basen skal plasseres. I Lofoten er det kun Flakstad som ikke har meldt seg på i kampen.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter