Oljefondet blir gassfond

 

Tjener mer på gass enn olje.

 

Bilde: Gassfeltet Aasta Hansteen, ilustrasjon: Statoil

Norge tjente i november mer på gass enn på olje. – Dette er den nye hverdagen med lavere oljepris og oljeproduksjon, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt til Dagens Næringsliv.

Eksportverdien for norsk gass var i november på 19 milliarder kroner, mens den for råolje var på 18,2 milliarder. Dermed er Norges inntekter fra gass høyere enn for olje, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fra olje til gass

Norge har i flere år produsert mer gass enn olje. Lave gasspriser og høye oljepriser har hittil gitt større eksportverdi fra olje enn gass. Med lavere oljepriser og mindre oljeproduksjon, og økt gassproduksjon og stabile gasspriser, er eksportverdien av gass nå høyere enn fra olje.

Endringen er derfor ikke uventet, men illustrerer nedgangen i Norges oljeproduksjon, mener analytikerne:

– Endringen skyldes volum og pris. Norge har lenge lagt opp til at vi skal bli større på gass enn olje.

Oljeproduksjonen har falt siden 2001, men Norge har hatt flaks med høye oljepriser.

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter