Frier på døra

North Energy bekrefter kontakt med industriell aktør.

 

Foto: North Energy

23. desember sendte North Energy ut børsmeldingen som fortalte at de leter etter partner.

– Det har ikke skjedd så mye mer siden børsmeldingen ble sendt ut. Det jeg kan si er at vi nå er inne i en bred strategisk prosess foranlediget av at en industriell aktør har tatt kontakt med oss. Prosessen vi nå er inne i ble varslet i børsmeldingen som ble sendt ut den 23. desember, sier Knut Sæberg, finansdirektør og den som er nest høyest på rangstigen i North til Altaposten.

Positiv stemning

Etter det har selskapet fått stor oppmerksomhet på bakgrunn av et leserinnlegg skrevet av tidligere banksjef Svein Aasegg. I leserinnlegget blir selskapet gitt lite håp for framtiden. Verken Sæberg eller andre i North Energy har ønsket å kommentere noe ved Aaseggs innlegg. Overfor Altaposten avviser imidlertid finansdirektøren at situasjonen er kritisk for selskapet.

– Nei, stemningen hos oss er positiv, også med tanke på framtiden. Vi er i en situasjon hvor vi har  finansiert brønnprogrammet vi har foran oss i 2015. Nå gjenstår det bare å finne olje.

Fall i oljepris

North Energy har 25 lisenser hvor det vil bli lett etter olje og gass i 2015 og 2016. Et problem er alle oljeselskapene går en usikker fremtid å møte grunnet lave oljepriser og økende kostnader. Det har tvunget industrien til å redusere sin forbruk av kapital. Oljeprisen er tilnærmet halvert i forhold til bare for kort tid tilbake.

Store summer tapt

I Alta er folk lynforbannet for at bl.a Alta Kraftlag har tapt store summer på det "nordnorske" oljeselskapet. I følge Dagens næringsliv har kraftlag og kommuner tapt rundt 100 millioner på sine aksjer i selskapet. Ved siden av kommuner og kraftlag har også nordnorske investorer tapt penger.

Kraftselskapet Salten Kraftsamband har bokført et tap på 44 millioner kroner. Alta Kraftlag og deres investeringsselskap Origo Kapital har bokført et tap på 40 millioner.

Helgeland Invest har bokført et tap på 7 millioner kroner, der blant annet Helgeland Kraft og Terrakommunen Rana har tapt mellom en og en halv million på sine aksjer.

De nordnorske investeringsfondene Kapnor Fond i Bodø og Helgeland-baserte Onshore Group North kjøpte aksjer for tilsammen 48 millioner kroner, og har bokført et tap på 39 millioner.

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter