Alle prosjektene i Barentshavet er nå ulønnsomme

– Et tilbakeslag, sier Petro Arctic-direktør Kjell Giæver.

 

 

Bilde: Direktør i Petro Artic: Kjell Giæver

Verken Goliat, Johan Castberg, Alta/Gotha eller Wisting er lønnsomme med dagens oljepris, ifølge beregninger til analytikere. Onsdag bikket prisen på nordsjøolje under 50 dollar fatet for første gang siden mai 2009.

 

Interesseorganisasjonen Petro Arctic presenterte i november en rapport fra Rystad Energy, som slår fast at det bør være mulig å bygge ut lønnsomme felt i Barentshavet med oljepris ned mot 60 dollar fatet - vel og merke uten ilandføring.

 

Rystad-analytikerne har tidligere regnet balanseprisen til Goliat, den første oljeutbyggingen i Barentshavet, til 95 dollar fatet.

 

Trygge på 80 dollar

 

Kjell Giæver, direktør i organisasjonen, kaller prisfallet for et tilbakeslag, men han er likevel optimistisk.

– Vi velger å ha en langsiktig tilnærming til det, sier han til Teknisk Ukeblad.

 

– Vi føler oss rimelige trygge på det som vi mener flesteparten av analytikerne kommuniserer, at prisen skal opp til et nivå over 80 dollar fatet. Og til det nivået mener vi Barentshavet er konkurransedyktig mange tiår fremover, utdyper han.

 

– Tilbakeslag

 

Samtidig legger han til at dagens situasjon er krevende, både for leverandørindustrien og oljeselskapene.

 

– Det nå et tilbakeslag, men i de lange linjene så er vi sammen med resten av bransjen optimistiske på at Barentshavet vil bli en av bærebjelkene i norsk petroleumsvirksomhet i mange tiår fremover, sier han. Særlig håper han på at det kommer en beslutning om utbygging av Johan Castberg-feltet før sommeren, til tross for lav oljepris.

 

– Det vil være en viktig milepæl, sier han.

 

Nord-Norge vil bli viktigst

 

Petro Foresight en årlig rapport som Rystad Energy lager på oppdrag av blant annet oljelobbyistene i Petro Arctic. Rapporten skisserer utviklingen av olje- og gassnæringen i Nord-Norge i tre scenarier.

 

I fjorårets rapport ser de for seg at det vil være ni utbygde oljefelt i Nord-Norge innen 2030.

 

Før 2040 vil Nord-Norge stå for mesteparten av olje- og gassproduksjonen i Norge, ifølge Rystad.

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter