Spolebase kan gi 800 mål

Alstahaug kommune, Nordland fylkeskommune, og Alstahaug Havnevesen arbeider
med en rapport som undersøker muligheten for å bygge en såkalt «spolebase» i
Sandnessjøen.


En foreløpig konklusjon i rapporten er at et slikt anlegg kan passe godt i
området fra nordligste kai på Horvnes bortover mot Helgelandsbrua.
– Et slikt anlegg kan etableres i Sandnessjøen i løpet av relativt kort tid,
sier Trond A. Johansen, som er styreleder i havnevesenet.

 

UNDER BYGGING: Sjøentreprenøren EMAS bygger for tiden konstruksjonsfartøyet Lewek Constellation, som skal leveres fra verftet i 2014. illustrasjon: emas


800 mål

Rapporten mener det er mulig å ta ut stein nord på Strendene, som ledd i det
planlagte arbeidet med en tverrforbindelse mellom Strendene og Horvnes.
Steinmassen kan fylles over skjærene Skreingan, parallelt med fylkesvegen
mot Helgelandsbrua.
På kjøpet vil det bli tilrettelagt 550 mål nytt næringsareal på
Horvnes-siden, og ytterligere 2-300 mål nord på Strendene.
– Vi er velsignet fra Vår Herre med at det er relativt enkelt å fylle ut
over de grunne skjærene over Skreingan, samtidig som det er brådypt. Dermed
ligger det til rette for å ta inn store subseafartøyer til en spolebase,
sier Johansen.
Kostnader og gjennomføring tar ikke rapporten for seg.
– Vi ser i første omgang på mulighetene i terrenget. Hvordan dette eventuelt
skal gjennomføres, hvem som skal ta investeringen, hvilke leietakere som er
aktuelle, må vi ta etter hvert, sier Johansen.
«Spolebase» er et anlegg tilrettelagt for å spinne kabler og fleksible
stålrør opp på svære tromler, som så lastes om bord på spesialfartøyer for
installasjon på havbunnen. En slik base krever blant annet en lang bane,
gjerne flere kilometer lang. Samtidig kreves dypvannskai, og anlegg for
sveising, og elektroarbeid.

KAN UTVIDE MOT NORD: En spolebase kan legges langs vegen fra kaiene på Horvnes, helt bort til Helgelandsbrua. foto: bp/news on request

Krever mye plass

Subsea-aktøren Emas var tidligere i høst i Sandnessjøen og fortalte om
selskapets interesse for å etablere en spolebase her. I 2014 får selskapet
levert nybygget Lewek Constellation, som er spesialbygd for legging av
kabler og rør. Fartøyet er hele 70 meter høyt, og vil dermed ikke kunne gå
under Helgelandsbrua.
Emas ga tydelig uttrykk for at de har ambisjoner om å vinne oppdrag på blant
annet Aasta Hansteen-utbyggingen for Statoil.
Emas sa også at de gjerne kan gjøre en spolebase i Sandnessjøen til en
naturlig hjemmehavn for selskapets fartøyer som opererer i Nordsjøen og
nordover på norsk sokkel.
– Vi har ingen spesielle aktører i sikte når vi har utredet en spolebase.
Det er flere selskap som har meldt sin interesse, sier Trond A. Johansen.