Kutter investeringer

Forventer et fall på 15 prosent.

 

Mindre å gjøre: Boreriggen «Transocean Spitsbergen» laster subseautstyr på fjorden utenfor Løkta, en type utstyr Oljedirektoratet mener vil bli dominerende i nye feltutbygginger på norsk sokkel. foto: HB arkiv


Oljedirektoratet kutter i forventningene til investeringer på sokkelen i år og neste år.

OD beregner at det ble investert 172 milliarder kroner i oljevirksomheten på norsk sokkel i 2013. I år ventes investeringene å falle med rundt 15 prosent til 147 milliarder. I 2016 ventes ytterligere åtte prosent reduksjon til 135 milliarder kroner. Fra 2017 og utover ventes investeringene å flate ut og stige noe igjen.

– For perioden 2015-2019 er investeringsanslagene redusert med til sammen 175 milliarder kroner sammenlignet med prognosen for ett år siden. Dette skyldes dels lavere investeringer på felt i drift enn antatt for ett år siden, og dels utsettelser av prosjekter for nye feltutbygginger, framgår det av rapporten Sokkelåret 2014, som ble presentert torsdag i forrige uke.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter