Asco skal ansette flere

12-15 nye årsverk til basen i Sandnessjøen.

 

 

Mer å gjøre: Asco-sjef Ståle Edvardsen mener basemiljøet i Sandnessjøen vil få mer å gjøre i årene som kommer. foto: Morten Hofstad

 

Asco har planer om å ansette 12-15 nye årsverk i løpet av våren. I en stillingsannonse i dagens utgave av Helgelands Blad og på olje- og gassnettstedet petropuls.no søker baseselskapet Asco etter flere stillingskategorier.
– Vi forventer å ansette 12-15 nye årsverk innen 1. juli, sier Ståle Edvardsen, basesjef for Asco i Sandnessjøen.

Flere yrkesgrupper
Asco trenger HMS-rådgiver, administrasjonssekretær, og logistikk-leder. Den største gruppen i antall personer er knyttet til generelt logistikkarbeid og operatører av kran og annet utstyr. Med denne runden regner Asco med å bli rundt 30 ansatte før ferien.
– Vi forventer ytterligere oppbemanning når Aasta Hansteen-feltet nærmer seg produksjonsstart, muligens fra 2016, sier Edvardsen.

Vant kontrakt
Det er på det rene at Helgelandsbase vil miste mye aktivitet, knyttet til de samme yrkesgrupper som Asco nå søker etter, som følge av at Asco tidligere i år vant basekontrakten med Statoil for minst seks år framover. Tidligere i uka fikk Asco også oppdrag for Subsea 7 i byggeperioden på Aasta Hansteen.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter