Avstand til oljefelt gjør at Berlevåg kan bli den nye helikopterbasen i nord anbefaler Avinor

– Økt oljevirksomhet i Barentshavet gjør at det i fremtiden vil være behov for en egen helikopterbase i Øst Finnmark. Flyplassen i Berlevåg kan enkelt bygges ut til å møte behovene for en ny helikopterbase. Berlevåg er det alternativet som ligger nærmest de aktuelle oljefeltene, har stabile værforhold for trygge flyvninger og en innflyvingstrase hvor helikopterstøy ikke vil være til sjenanse for miljø og befolkning, sier rådmann i Berlevåg kommune, Per Øivind Sundell til oljenettstedet petro.no

Bakgrunnen for uttalelsen er at Avinor om kort tid skal legge frem en anbefaling om plassering av ny helikopterbase for oljeaktiviteten i Barentshavet. I en rapport som er overlevert Avinor anbefales det at helikopterbasen for oljenæringen legges til Berlevåg.

Les hele saken på petro.no


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter