North Energy flytter fra Alta

 

Fungerende adm. dir Knut Sæberg i North Energy. Foto: North Energy

Oljemyggen North Energy skal så snart som mulig samle all nordnorsk virksomhet i Tromsø.

Det ble klart på et styremøte mandag melder Altaposten

Ansatte må gå

– Styret i selskapet har nå vedtatt å samlokalisere selskapets nordnorske virksomhet i Tromsø og den øvrige virksomheten i Stavanger.

I parallell vil antall ansatte reduseres som ledd i arbeidet med å posisjonere North Energy for fremtiden, sier styreleder Anders Onarheim i North Energy i en pressemelding.

– Det kraftige fallet i oljeprisen har medført at hele industrien er i omstilling. Ingen er upåvirket av dette, og som et ansvarlig selskap er vi nødt til å ta grep for å tilpasse oss en ny realitet. Kostnadsgrepene vi nå tar vil bidra sterkt i vårt arbeid med å posisjonere North Energy som et robust og attraktivt oljeselskap for fremtiden, skriver Onarheim.

Beslutningen om å samlokalisere den nordnorske virksomheten i Tromsø innebærer en gradvis utfasing og nedstengning av Alta-kontoret og en endring av selskapet registrerte forretningsadresse.

Base i Alta

North Energy har helt siden starten i 2007 hatt base i Kunnskapsparken i Alta, med rundt 30 ansatte.

Ringvirkningene har vært store, i form av de ansattes kjøpekraft og i form av leveranser av varer og tjenester. Men parallelt med manglende letesuksess, har fokuset dreid over til hvor mye selskapet har brukt av innskutte midler fra lokale investorer, lederlønninger og skatterefusjonene fra Staten.

 Siden oppstarten har North Energy funnet olje eller gass i seks av 13 letebønner. Selskapets kommersielle gjennombrudd har imidlertid latt vente på seg.

 

 

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter