Johan Castberg utsettelse til andre halvår 2016

 

Statoil har på vegne av partnerne gått ut og bekreftet at DG2 (konseptvalg og videreføringsbeslutning) for Johan Castberg utbyggingen i Barentshavet.

Castberg-utsettelsen har lenge vært forventet.

– Castberg og Snorre 2040 er to store og viktige prosjekter i vår portefølje som det er viktig å finne gode og robuste utbyggingsløsninger for, sier Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel. på selskapets hjemmesider. Videre meldes det at Statoil og partnerne har gjennomført et omfattende arbeid for å utvikle kostnadseffektive løsninger for prosjektene.

– Vi ser at arbeidet gir resultater, og vi er opptatt av å dra full nytte av dette på en måte som sikrer en forsvarlig og lønnsom utnyttelse av ressursene i Snorre- og Johan Castberg-feltene. Den siste tids fall i oljepris understreker dette, sier Aasheim.

Ytterligere forbedringer nødvendig på Johan Castberg

Partnerskapet i Johan Castberg har vedtatt å utsette beslutning om gjennomføring, såkalt DG2, til andre halvår 2016, med forventet investeringsbeslutning i 2017. Johan Castberg-lisensen har de siste årene oppnådd betydelige kostnadsreduksjoner, men selskapene ser et ytterligere potensial. Statoil la i forrige måned fram tall som viser hvordan de skal halvere den opprinnelige prisen for utbyggingen av Johan Castberg.

– Vi har gjort betydelige fremskritt med å redusere kostnadene for Johan Castberg. Dagens utfordringer knyttet til kostnader og oljepris gjør at vi må ta oss mer tid for å sikre at vi får full uttelling på tiltakene som er iverksatt, sier Aasheim i dagens melding.

Uforpliktende om oljeterminalsamarbeid

Statoil har flere ganger vært ute med datoer for DG2 for Johan Castberg, og arrangerte også et større PR-stunt ved Veidnes hvor de lovet å bygge terminal for ilandføring av oljen. Dette er tredje utsettelse av prosjeketet, og i tråd med tradisjonenen fra tidligere utsettelser, legger man inn et fullstendig uforpliktende og vagt løfte om noe positivt som kanskje eller kanskje ikke skal komme ut av akkurat denne utsettelsen:

«Samtidig fortsetter en gruppe operatører i området, inkludert Statoil, Lundin Norway, Eni og OMV, å studere alternativer for oljeinfrastruktur i Barentshavet. Målet er å vurdere grunnlaget for en landterminal som kan støtte flere felt i Barentshavet.»

Direktør Kjell Giæver i Petro Arctic sier i en melding at det er negativt for industrien i nord med ytterligere utsettelser av prosjektet. Han føyer til at det er positivt at Statoil, ENi, Lundin og Omv har signert avtale om å arbeide videre med Veidnes, noe som styrker mulighetene for et landanlegg.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter