Spennende olje- og gassfunn ved Aasta Hansteen

 

Operatøren Statoil har, i samarbeid med partnerne i PL218, gjort et gassfunn i Snefrid Nord-prospektet i Norskehavet. Funnet er et viktig bidrag i Aasta Hansteen feltutbyggingsprosjekt og i utnyttelsen av Polarled sier selskapet i en melding.

– Snefrid Nord-funnet øker ressursgrunnlaget for Aasta Hansteen feltutbyggingsprosjekt med rundt 15 prosent, sier Irene Rummelhoff, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Snefrid Nord-funnet ligger på dypt vann i Vøring-bassenget i umiddelbar nærhet av de tre gassfunnene som dekkes av Aasta Hansteen feltutbygging: Luva, Haklang og Snefrid Sør.

Letebrønn 6706/12-2, som ble boret av boreriggen Transocean Spitsbergen, påviste en gasskolonne på 105 meter i Nise-formasjonen. Statoil anslår volumene i Snefrid Nord til å være i størrelsesorden 31-57 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (oe).

Statoil skal bore to letebrønner i nærheten av Aasta Hansteen i 2015, med mål om å teste oppsidepotensial i området. Etter at Snefrid Nord er fullført, skal Transocean Spitsbergen flytte seg til nabolisensen PL602 for å bore en letebrønn i Roald Rygg-prospektet.

– Feltnær leting er hovedprioritet i leteprogrammet vårt for norsk sokkel i 2015. Ved å påvise ytterligere tidsriktige ressurser forlenger vi produksjonstiden på feltene våre og skaper betydelige verdier, forklarer Rummelhoff.

Aasta Hansteen får den største SPAR-plattformen i verden og er det største feltutbyggingsprosjektet som pågår i Norskehavet. Det er et av hovedprosjektene i Statoils portefølje.

Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av Olje- og energidepartementet i 2013. Det ventes at produksjonen vil starte i 2017.

– Snefrid Nord-funnet gjør utbyggingen av Aasta Hansteen mer robust og forlenger platåproduksjonen på Aasta Hansteen-feltet. Det vil utnytte kapasiteten både på Aasta Hansteen og i gassrørledningen Polarled. Funnet vil nå bli nærmere evaluert for framtidig tilkopling til infrastrukturen på Aasta Hansteen, sier Torolf Christensen, Statoils direktør for Aasta Hansteen-prosjektet.

Letebrønn 6706/12-2 ligger i PL218 i Norskehavet. Statoil er operatør med en eierandel på 51 prosent. De andre rettighetshaverne er: Wintershall Norge AS (24 prosent), OMV (Norge) AS (15 prosent) og ConocoPhillips Skandinavia AS (10 prosent).

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter