Forbereder tunge løft

Petro Puls - Morten Hofstad

Heidi Lyngøy organiserer troppene på land når utskipingen av konstruksjoner starter på Strendene.
De siste dagene har det foregått hektiske forberedelser til at konstruksjonsfartøyet «Boa Sub C» skal legge til kai. Malaysiske Emas har oppdraget med å installere tre sugeanker og tilhørende bunnrammer fra Aker Solutions i Sandnessjøen på Aasta Hansteen-feltet.
På land har Heidi Lyngøy en viktig rolle med å koordinere og skaffe til veie smått og stort av folk og utstyr til den forestående operasjonen.
– Helgeland V&M skal organisere personell, materiell, og innkjøp knyttet til mobiliseringen av fartøyet som skal skje her, forteller Lyngøy.

Bred bakgrunn
Gjennom vinteren har Lyngøy og 11 andre fra Sandnessjøen tatt kurs i prosjektledelse gjennom Statoil-programmet LUNN (Leverandørutvikling i Nord-Norge). Slik får lokale bedrifter nær kjennskap til systemene knyttet til leveranser mot oljegiganten.
Heidi Lyngøy har selv en bred bakgrunn, både praktisk og teoretisk, for å jobbe med slik prosjektledelse. Hun startet skoleløpet med styrmannsskole, og påfølgende praksis på alt fra tråler, til kjemikalietanker i utenriksfart.
Ytterligere teoretisk utdanning i land fikk Lyngøy på Høgskolen i Molde der hun tok en mastergrad i det som kalles «supply chain management», et begrep som omfatter vanlig logistikk som innkjøp, lagerstyrting, transport, sammen med mål for størst mulig effektivitet i forløpet fra innkjøp til leveranse.

Til Molde
Nettopp organisering av leveranser er en sentral oppgave når Helgeland V&M tar mål av seg til ekspansjon på andre kanter av landet.
Heidi Lyngøy holder kontakten med sitt tidligere studiested. Denne uka presenterer hun bedriften og problemstillinger de jobber med for studenter i Molde. Studentene skal i løpet av våren levere prosjektoppgaver basert på praktiske eksempler fra Helgeland V&M og to andre bedrifter. Studentene jobber i grupper og gir en skriftlig analyse og løsningsforslag til problemstillingen.
– Det er viktig å synliggjøre hva vi driver med, også mot det akademiske miljøet. Studentene hjelper oss med å se utfordringen med nye øyne, og kan ha løsningsforslag som vi kanskje ikke har tenkt på, sier Heidi Lyngøy.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter