Tror på soloppgang for olje og gassnæringen

 

Foto: Mariann Vatne

En offensiv nestleder i Industri Energi, Frode Alfheim,opprinnelig fra Dønna, hamret inn budskapet på Barents-konferansen 2015 i Hammerfest tirsdag 21. april meldes det fra forbundets nettside.

-Olje-og gassnæringen skal fortsatt være motoren i norsk næringsliv i all uoverskuelig fremtid, sier han.

- Skal vi lykkes i nord, kreves det imidlertid nasjonale politiske beslutninger som er robuste og viser vei inn i fremtiden og viser til de store funnene i Barentshavet og Johan Castberg-feltet som vil være en gedigen mulighet, sier han.

Alfheim fremholdt trepartssamarbeidet mellom myndighetene, fagbevegelsen og arbeidsgiversiden som en av nøklene til fremtidig suksess.

-Dette gjelder både i næringspolitikken og innenfor Helse, Miljø- og Sikkerhet (HMS). Vi må drive industrien og aktivitetene fullt ut forsvarlig innenfor HMS. Her kan vi ikke fire en tomme. Trepartsdialogen fungerte i Sikkerhetsforum, men her må partsdialogen med det enkelte selskap følges opp, sier han.

- Is i magen

 Alfheim manet også aktørene til å ha is i magen og ikke få panikk fordi om oljeprisen har gått nedover.

– Vi må ikke gå i samme fella som i 2008 og 2009, da man kuttet alt for mye, og måtte ta inn folk igjen. Vi vet at det kommer bedre tider. De nye permitteringsreglene må tilpasses i oljeindustrien for å sikre kompetansen. Ungdommen skal vite at næringen har behov for folk igjen, og at det er viktig at vi fortsetter lærlingeinntaket. Utdanningstilbudet må videreføres på et på et høyt nivå, slik at vi får fremtidig rekruttering, sier han.

Utfordringer

Når det gjelder miljømessige utfordringer, poengterer Alfheim at FNs klimapanel og Det Internasjonale Energibyrået (IEA) sier at det trengs olje og gass i energimiksen i mange tiår fremover. Også for å nå togradersmålet.

Alfheim underslår ikke at mange selskaper er usikre, og at det begynner å bli mange oppsagte etter hvert.

-I slike krevende prosesser er det viktig med en konstruktiv dialog mellom ledelse og tillitsvalgte.

23.konsesjonsrunde er i all hovedsak konsentrert om Barentshavet.

-Det vil fortsatt bidra til utvikling av Finnmark og Nord-Norge, men vil ikke være det som alene berger aktiviteten på norsk sokkel. Mye må på plass før man kommer ordentlig i gang med leting og produksjon, blant annet nødvendig infrastruktur, sier Frode Alfheim.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter