- Starten på et nytt kapittel i norsk oljehistorie.

Foto: Morten Hofstad

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon om utbyggingsplanene for Johan Sverdrup-feltet for Stortinget.

- Dette er starten på et nytt kapittel i norsk oljehistorie. Denne utbyggingen er det største industriprosjektet i Norge i nyere tid. Sverdrup-feltet vil tilføre det norske samfunnet verdier for mer enn tusen milliarder kroner og vil være i produksjon i et halvt århundre. Det er like lenge som det norske oljeeventyret har vart til nå, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Sverdrup-feltet er blant de aller største på norsk sokkel. Investeringene knyttet til feltets første byggetrinn er på om lag 117 milliarder kroner, og er anslått å skape flere titusen årsverk i norske bedrifter.

Utbyggingen av første byggetrinn skal forelegges Stortinget. Proposisjonen som i dag ble overlevert Stortinget omhandler utbyggingen og drift av Sverdrup-feltets første byggetrinn. Utbyggingsløsningen rettighetshaverne har fremlagt sikrer at området som helhet blir utviklet på en god måte. Planlagt oppstart er desember 2019.

- Sverdrup-feltet vil ha enorm betydning for sysselsettingen og verdiskapingen i Norge. Utbygging og drift av feltet vil føre til tusenvis av arbeidsplasser og gi verdifulle kontrakter å konkurrere om i en tid hvor næringen virkelig trenger det. Uten dette prosjektet ville situasjonen i norsk leverandørindustri sett mørkere ut. Prosjektet har også svært lang tidshorisont og vil gi inntekter til det norske folk i generasjoner framover, sier olje- og energiminister Tord Lien.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter