Isen kan komme tilbake

Stortinget får misvisende informasjon, sier klimaforsker Svein Sundby. Den omstridte iskanten kan krype sørover igjen, ifølge FNs klimapanel. Fredag fikk Stortinget regjeringens rapport om iskantsonen. Sonen setter grensen for oljeboring i nord. Hvis regjeringen får gjennomslag, vil sonen bli flyttet mellom 60 og 70 kilometer nordover

 Svein Sundby har vært medlem i FNs klimapanel i en årrekke. Han mener rapporten ikke holder vann.

- Forslaget gir inntrykk av at iskanten fortsetter å være i tilbakegang. Det er høyst usikkert, sier Sundby til Bergens Tidende

Iskanten er overgangen mellom tett drivis og åpent hav. Fordi selve isen flytter mye på seg, har staten beregnet en sone for området.

Denne sonen har stor politisk og miljømessig betydning (se faktaboks).

Kan krype sørover

Årsaken til at sonen flyttes nordover i regjeringens forslag, er at regjeringen bruker nye data fra 1989 til 2013.

Sundby er kritisk til beregningen, fordi området har hatt en naturlig varmeperiode i disse årene. Nå kan denne perioden være slutt.

- Resultatet kan fort bli at iskanten kryper sørover igjen de neste par tiårene, sier Sundby.

- Mangler viktige fakta

Rapporten fra regjeringen beskriver derimot tilbaketrekningen av isen som permanent og menneskeskapt.

Det er feil, ifølge Sundby. De neste ti til tyve årene vil naturlige svingninger ha sterkere påvirkning.

- Men langtidssvingninger er ikke nevnt i rapporten overhode, til tross for at Miljøverndepartementets egen klimatilpasningsrapport omtaler dette. Nå risikerer vi at Stortinget fatter en beslutning på sviktende grunnlag, sier Sundby.

 

Iskanten

• Iskanten er biologisk viktig fordi den huser intens produksjon av planteplankton. Fisk, sjøpattedyr og sjøfugl utnytter dette, og samles rundt iskanten.

• Årstidene og temperatursvingninger i havet fører til at selve iskanten flytter seg hele tiden. Miljøverndepartementet har derfor definert en iskantsone.

• Samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene forbyr oljeboring i denne sonen.

• Iskantsonen er formelt definert som området hvor det er mer enn 30 prosent sannsynlighet for tett sjøis i april måned.

• Polarinstituttet har anbefalt en annen målemetode. De vil sette grensen der det har vært observert tett sjøis.

• Den opprinnelige sonen baserer seg på data fra 1967 til 1989. Regjeringens foreslåtte grense tar utgangspunkt i nye observasjoner fra perioden 1984- 2013.

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter