Redusert overskudd for Statoil

 

Foto: Statoil

Til tross for lavere olje- og gasspriser i kvartalet, leverte Statoil et justert driftsresultat på 22,9 milliarder kroner før skatt og 7,0 milliarder kroner etter skatt.

Statoils rapporterte IFRS-resultat for første kvartal var negativt med 35,4 milliarder kroner som følge av nedskrivninger.
Statoils rapporterte resultater for første kvartal er betydelig påvirket av nedskrivninger. Justert driftsresultat og kontantstrøm ble påvirket av lavere priser.

- Vi fortsetter å levere god underliggende drift og vi oppnådde solide resultater innen markedsføring og trading. Netto kontantstrøm etter utbytte var positiv i første kvartal, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.

Justert driftsresultat for første kvartal 2015 var 22,9 milliarder kroner, sammenlignet med 46,0 milliarder kroner i første kvartal 2014. Nedgangen var hovedsakelig et resultat av det betydelige fallet i væskepriser, lavere europeiske gasspriser og økte avskrivninger og driftskostnader.

Økningen i avskrivninger og driftskostnader skyldtes i hovedsak oppstart av nye felt og opptrapping av produksjon, og var også påvirket av styrking av USD. Justert driftsresultat etter skatt var 7,0 milliarder kroner, sammenlignet med 15,8 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Statoils driftsresultat i første kvartal 2015 var påvirket av betydelige regnskapsmessige nedskrivninger av eiendeler på 46,1 milliarder kroner. Nedskrivningene knytter seg i all hovedsak til ukonvensjonelle landbaserte eiendeler i USA. Nedskrivningene er en følge av en justering av selskapets langsiktige økonomiske planforutsetninger.

– Som en følge av usikkerheten i råvaremarkedene tar vi en mer forsiktig tilnærming. Det er viktig å opprettholde et solid grunnlag for våre beslutninger. Den underliggende kvaliteten på eiendelene og driften er uendret, sier Sætre i en pressemelding.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter