Goliat slepes ut til feltet

 

Foto: Eni

Den sirkulære plattformen, en såkalt produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO), har i drøyt to uker ligget i fjorden utenfor Hammerfest. Her er det blitt foretatt nødvendige kontroller og forberedelser, blant annet for å kunne ta i bruk boligkvarteret.   

15 timers slep
FPSO’en slepes nå de rundt 80 kilometerne fra Ersvika utenfor Hammerfest til Goliatfeltet. Slepet og installasjon av plattformen utføres av DOF Subsea. Selve slepet antas å ta rundt 15 timer.

Siste forberedelser
På feltet skal Goliat FPSO kobles til 14 ankerliner. Deretter vil plattformens elektriske kraftkabel fra land og stigerør bli trukket inn på plattformen. Ankerliner, kraftkabel og stigerør er forhåndsinstallert og ligger klar på sjøbunnen. Videre skal plattformen og produksjonsanlegget på havbunnen klargjøres for produksjon.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter