Stor undervannskontrakt til Subsea 7

Bilde: Subsea 7

Wintershall, Tysklands største internasjonale olje- og gassprodusent, har tildelt Subsea 7 en meget betydelig kontrakt for rørlegging og undervannskonstruksjon (PSC-kontrakt). Kontrakten har en verdi på cirka 2,2 milliarder kroner (300 millioner US dollar) melder selskapet i en pressemelding.

Kontrakten er tildelt etter en grundig internasjonal utvelgelsesprosess og i enighet med det øvrige partnerskapet i Maria. Tildelingen er den

foreløpig siste utbyggingskontrakten for Maria og er med på å styrke Wintershall sin posisjon som operatør av undervannsfelt.

PSC-kontrakten inkluderer omfattende ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjon og installasjon (EPCI) for tre rørledningssystemer som

knytter Maria-utbyggingen til eksisterende infrastruktur i Norskehavet. Subsea 7 skal også installere undervanns produksjonssystem og

navlestrenger for kontroll av undervannsanleggene. Kontrakten for dette tekniske utstyret tildelte FMC av Wintershall i oktober 2014.

EPCI-kontrakt for rørledningssystemet

Subsea 7 vil designe og installere tre rørledningssystem som skal knytte Maria til nærliggende installasjoner. Dette omfatter den 26

kilometer lange rørledningen for brønnstrøm med kabel for elektrisk oppvarming som knytter Maria til Kristin-plattformen, den 46 kilometer

lange rørledningen for vanninjeksjon fra Heidrun og den 22 kilometer lange rørledningen som skal forsyne Maria med løftegass fra Åsgard

via undervannsanlegget på Tyrihans.

Installasjon av SPS-strukturer

Subsea 7 skal også installere strukturene for undervanns produksjonssystemet (SPS) som blir levert av FMC Kongsberg Subsea AS, et datterselskap av FMC Technologies. Utstyret omfatter to integrerte bunnrammer, undervannsmanifoiler og produksjonsstigerør på Kristin.

Installasjon av kontrollnavlestrenger

Subsea 7 skal også installere kontrollnavlestrenger mellom Mariabunnrammene og Kristin-plattformen, levert av FMC Kongsberg Subsea.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter