Tørr brønn i Barentshavet

Bjaaland-brønnen sørøst for oljefunnet «Wisting » ble en skuffelse for OMV.

Brønn 7324/8-2 er boret om lag 6 kilometer sørøst for oljefunnet 7324/8-1 «Wisting» i Barentshavet og 310 km nord for Hammerfest.

Brønnen påtraff om lag 15 meter tykke reservoarbergarter i Støformasjonen med god reservoarkvalitet og om lag 55 meter tykke reservoarbergarter i Fruholmenformasjonen med middels til god reservoarkvalitet. I tillegg påtraff brønnen om lag 10 meter tykke reservoarbergarter i Snaddformasjonen med god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 815 meter under havflaten og ble avsluttet i Snaddformasjonen av sentrias alder. Havdypet er 394 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

"Bjaaland" ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6507/11-11 i utvinningstillatelse 591 i Norskehavet der Tullow Oil Norge AS er operatør.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter