Skal overvåke Polarled

Statoil har tildelt Stiftelsen Det Norske Veritas kontrakt for rørovervåkning og kvalitetssikring på Polarled-prosjektet.

Kontrakten har en verdi på cirka 31 millioner kroner og strekker seg til tredje kvartal 2015.

– Denne kontrakten markerer og viderefører DNV GL og Statoils rørinstallasjons-segment. Installasjon av undersjøiske rørledninger, feltverifisering og kvalitetssikring har vært et stort tjenestefelt for vårt Stavanger-kontor siden 1997, og dette er nok et eksempel på hvordan vi bidrar med å sikre effektivitet og kvalitet gjennom hele installasjonsprosessen, sier Kjell Eriksson, regional manager Norge, DNV GL Oil & Gas i en melding.

Gassrørledningen mellom Aasta Hansteen-feltet og Nyhamna har en kapasitet på 70 millioner kubikkmeter per dag.

DNV GL skal bistå med ingeniører og inspektører under hele prosessen.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter