Kan miste jobben på Skarv

Foto: BP

Fagforening i ESS krever likebehandling ved nedbemanning. Dette kan ramme lokalt ansatte renholdere på Skarv fra Sør-Helgeland. I dag er det ni ESS-ansatte renholdere på Skarv-skipet, der to er hjemmehørende på Vega og resten i Brønnøysund. Samtlige har fått beskjed om at de kan stå uten jobb fra høsten av. Foreløpig er ingen oppsagt, men alle er innkalt til drøftingsmøter med arbeidsgiveren ESS i løpet av juni måned.

For lav ansiennitet
De ansatte er organisert i de to fagforeningene Industri og Energi, og Safe. Begge organisasjonene har krevd at ansiennitetsprinsippene opprettholdes når bedriften nå kutter. Det går ut over de ansatte på Skarv-skipet, som tidligst ble ansatt siden skipet sto ferdig i 2010.
– Bedriften ønsket å avvike ansiennitet for de ansatte på Skarv, med begrunnelse i kompetansebehov. Vi har imidlertid fastsatte spilleregler om ansiennitet ved oppsigelser grunnet overtallighet, og har derfor avvist dette, sier klubbleder Per Holstein i Industri og Energi ESS til BA.
ESS skal ha ønsket å avvike fra ansiennitetsprinsippet for å beholde de ansatte på Skarv-skipet, ettersom det er brukt ressurser på opplæring av cateringpersonellet som en del av beredskapen om bord. Holstein understreker at også de andre ansatte i selskapet har slik sikkerhetsopplæring.

Rammer mange
Han sier krisen i oljenæringen nå rammer de oljeavhengige regionene langs kysten for fullt.
– Jeg har full forståelse for situasjonen for de ansatte på Skarv-skipet som nå må gå, men nå er det like forferdelig for alle. Jeg kjenner hele familier som er rammet, der begge foreldrene mister jobbene sine. Nordvestlandet er sterkt rammet, og i Rogaland et det mange som nå går ut i arbeidsledighet. Det vi er opptatt av i en slik situasjon er at det skal foregå på en ordentlig og ryddig måte. Da står ansiennitetsprinsippet sterkt, sier Holstein.
– Vi har beredskap mange plasser, ikke bare på Skarv. Vi har masse folk som har vært på de ulike flotellene som også har vært i beredskap, sier Holstein.
Ingen av de ansatte som blir berørt av oppsigelsene på Skarv ønsker å uttale seg offentlig om saken nå.

Til spillereglene
BPs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Olav Fjellså, sier BP må forholde seg til ESS, som igjen må forholde seg til spillereglene i arbeidslivet.
– Men vi kan ikke påvirke ESS når det gjelder hvordan de skal gjennomføre dette. Nå kjenner ikke jeg til detaljene i det som skjer i forbindelse med nedbemanningene, men vi får se om det er behov for et møte med ESS om dette, sier Fjellså.

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter