Treff på 7 av 7

Bilde: Transocean Spitsbergen, foto: Per Karlsson

På sju forsøk har Statoil gjort sju gassfunn i Aasta Hansteen-området. Bare årets tre brønner har økt utvinnbare reserver med rundt 30 prosent.

Statoil har gjort et gassfunn i Gymir-prospektet. Tre gassfunn på rad viser en viktig framgang i arbeidet med å påvise hele potensialet i Aasta Hansteen-området, mener Statoil

– Letekampanjen vår i 2015 rundt Aasta Hansteen har påvist et oppsidepotensial i området. De samlede anslåtte volumene i de tre funnene Snefrid Nord, Roald Rygg og Gymir utgjør 75-120 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, noe som tilsvarer en tredel av de utvinnbare volumene i Aasta Hansteen-feltet. Funnene vil nå bli ytterligere evaluert med tanke på en framtidig oppkopling til anleggene på Aasta Hansteen, for å utnytte infrastrukturen maksimalt og forlenge platåproduksjonen, sier Dan Tuppen, direktør for Statoils letevirksomhet i Norskehavet og Barentshavet, melder selskapet.

Brønn 6706/11-2, som ble boret av boreriggen Transocean Spitsbergen i Gymir-prospektet, påviste en samlet gasskolonne på 70 meter i Niseformasjonen med gode reservoarkvaliteter. Statoil anslår volumene i Gymir til å være i størrelsesorden 6-19 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Gymir ligger bare åtte kilometer fra Roald Rygg og 14 kilometer fra Snefrid Nord.

Aasta Hansteen vil få den største Spar-plattformen i verden, og er det største feltutbyggingsprosjektet som pågår i Norskehavet.

Det er et av hovedprosjektene i Statoils portefølje. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av Olje- og energidepartementet i 2013. Produksjonen ventes å starte i 2017.

– Ytterligere reserver fra de tre funnene som kobles til Aasta Hansteen vil være viktig for å øke verdien i Aasta Hansteen-investeringen, sier Torolf Christensen, Statoils direktør for Aasta Hansteen-prosjektet.

Alle de tre brønnene har vært boret svært effektivt, og er de raskest fullførte dypvannsbrønnene noen gang på norsk sokkel. Gymir-brønnen er fullført på bare 13 dager, noe som er helt unikt for en dypvannsbrønn.

– Den samlede besparelsen på de tre brønnene er 50 dager eller 360 millioner kroner, sammenlignet med den opprinnelige planen. Dette er et resultat av STEP (Statoil technical efficiency programme) innen boring og brønn, og evnen til den landbaserte planleggingsgruppen og mannskapet på Transocean Spitsbergen til å utnytte hele potensialet i boreprosessen. Effektivitetsforbedringen ble oppnådd samtidig som vi opprettholdt høye HMS-standarder, sier Thor Emil Bensvik, leder for Statoils leteboringsoperasjoner på norsk sokkel.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter