OD: ikke «krise»

 

Foto: Morten Hofstad

Direktør i Oljedirektoratet, Bente Nyland vil i likhet med oljestatsråden heller ikke overdramatisere fasen vi er inne i med kostnadskutt.

– Årlige investeringer på, eller over 200 milliarder kroner er ingen «krise», sa Nyland på Offshore Nordland, og viste prognoser på disse nivåene til forbi 2020.

Hun er likevel bekymret for at fall i oljeprisen vil ramme letebudsjettene, som igjen har langsiktige konsekvenser for framtidige investeringer i nye felt.

Bente Nyland omtalte de lukkede områdene rundt Lofoten og Vesterålen som «elefanten i rommet», som ingen tør snakke om. OD legger til grunn av disse områdene kan inneholde 400 millioner kubikkmeter olje og gass, tilsvarende to-tre Norne-felt. Hvorvidt det vil bli leting i de lukkede områdene, sammen med kystnære områder langs Norland, mener hun er «usikkert».

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter