Tørr brønn for North Energy i Norskehavet

Kart: Oljedirektoratet

Operatøren for Zumba PL 591, Tullow Oil Norge AS, er i ferd med å avslutte boringen av letebrønn 6507/11-11. Brønnen er boret i Norskehavet, om lag 14 km sørøst for Heidrun-feltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise hydrokarboner i øvre jura sandstein. Brønnen påviste manglende reservoarutvikling og hydrokarboner ble ikke påvist.

Brønnen ble boret til et vertikal dyp av 2.900 meter under havflaten og ble avsluttet i Fangstgruppen, opplyser North Energy.

Partnere i lisensen er Tullow Oil Norge AS (operatør 60 prosent eierandel), Lime Petroleum Norway AS (25 prosent), og North Energy ASA (15 prosent).

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter