- Norske oljeleverandører bør satse mer på utlandet

Boa Sub C ved kai i Sandnessjøen. Foto: Per-Arne Rødli Rønning

Mens aktiviteten faller er på norsk sokkel, er det fortsatt markeder der pilene peker oppover. Det kan være en mulighet for norske leverandører, mener analytiker.

- Det er for mange selskap som ikke har sett utover norsk sokkel, sier leder for Stavangerkontoret til Rystad Energy, Tore Guldbrandsøy.

Rystad lanserte tirsdag en ny rapport som tar for seg temaet. Rapporten er laget for, og i samarbeid med, INTSOK- Norwegian oil and gas partners og er blant annet en situasjonsrapport for utenlandske markeder som kan være relevante for norske leverandører. Analyseselskapet har blant annet kartlagt internasjonale ressurser, kommende prosjekter samt investeringer i drift og vedlikehold.

Rapporten viser blant annet dette:

• USA, Storbritannia og Kina er blant markedet med brattest fallkurve. Ingen av disse markedene vil begynne å bevege seg i positiv retning før om to-tre år.

• Saudi-Arabia og Canada har ikke hatt noen bratt nedgang etter en periode med vekst, men har en nedadgående kurve som vil vare i over et år.

• Azerbaijan og Mexico opplever vekst. Brazil har også noe fall, men er forventet å ha det største offshoremarkedet kommende fem års periode.

- Vi prøver å minne folk på at det fortsatt er et veldig høy aktivitetsnivå, og Norge er egentlig et godt eksempel for verden. 2014 var veldig høyt, 2015 blir litt lavere, men det er fortsatt veldig mye som skjer, sier Guldbrandsøy.

De land som er mest i nyhetsbildet i Norge som USA og Storbritannia er gjerne de som har størst nedgang. Det gir et feilaktig inntrykk av at alle markeder har en dramatisk nedgang, sier Skretting.

Les hele saken fra Aftenbladet herMagasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter