Gikk offshore – fikk kjempesmell

HOLDER STØ KURS: Jonny Berfjord, daglig leder i Dønna Havfiske AS, forsikrer at fiskeriene er uberørt av tap på offshore-aksjer. foto: morten hofstadDønna Havfiske tapte det meste i storinvestering

 

Petro Puls: Morten Hofstad

Rederne bak Dønna Havfiske har tapt det meste av investeringen i offshorerederiet World Wide Supply AS i Ulsteinvik. Etter eventyrlige år med godt fiske, og til dels spektakulære kjøp og salg av båter i ringnotflåten, gikk de tre eierne av Dønna Havfiske inn med 31 millioner i rederiet World Wide Supply AS i Ulsteinvik.

Ned 28 millioner

Etter oppstart i 2013 bygde rederiet seks nye supplybåter i Romania, hvorav fire gikk inn på kontrakt med Petrobras i Brasil. Etter et omfattende tap på valuta, måtte rederiet i fjor selge flere aksjer for å holde skuta flytende. I denne emisjonen valgte Dønna-investorene å ikke bidra med mer penger. En følge av dette var at eierandelen falt fra 11,7 prosent til 1,7 prosent. Konsekvensen var dermed at verdien av eierandelen måtte skrives ned med 28 millioner i regnskapet til Dønna Invest 2 AS, som er morselskap for rederiet på Dønna.

 – Fiskeri uberørt

Fra å klokke inn et overskudd på 61 millioner i 2013, måtte Dønna-rederne avslutte 2014 med et samlet underskudd på 31,7 millioner.

 – Vår ordinære drift innenfor fiskeri er helt uberørt av dette tapet, sier daglig leder Jonny Berfjord til Helgelands Blad.

 Fisker med to

Fiskerivirksomheten er for tiden fordelt på to firma, Dønna Havfiske AS, som driver MS Åkerøy, og Dønna Utvikling AS som driver MS Åkerøy II. Oppdelingen i to selskap, med overføring av en båt fra Dønna Havfiske til Dønna Utvikling, utløste en nedskrivning av verdier på 25 millioner.

– Justert for regnskapsmessig nedskrivning, gikk fiskeriene med rundt 15 millioner kroner i pluss i fjor, sier Berfjord.

«Nye» Åkerøy kom i full drift fra januar i år, slik at Dønna-rederne for tiden fisker med to ringnotfartøyer.

 • Konsernet Dønna Invest 2 AS satt ved årsskiftet med verdier bokført til 538 millioner, hvorav 88,5 millioner var eiernes egenkapital. Langsiktig gjeld var 410 millioner.

• Utbytte: Jonny Berfjord, Geir Ove Aaker, og Arnt Inge Aaker deler et aksjeutbytte fra Dønna invest 2 AS på åtte millioner kroner for 2014.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter