Tørr brønn ved Skarv

 

E.ON E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 650, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/3-11 S omlag 12 kilometer øst Skarvfeltet i Norskehavet. Brønnen er tørr, melder Oljedirektoratet.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Fangst- og Båtgruppen).

I primært letemål påtraff brønnen en om lag 30 meter reservoarbergarter i Garnformasjon og 60 meter reservoarbergarter i Ileformasjonen (Fangstgruppen), begge med meget god reservoarkvalitet. I sekundært letemål ble det påtruffet om lag 95 og 70 meter reservoarbergarter i henholdsvis Tilje- og Åreformasjonen i Båtgruppen, begge med gode til meget gode reservoaregenskaper. Brønnen er tørr.

Brønnen ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 2470 og 2306 meter under havflaten og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 350 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/3-11 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 248 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/11-18 der Wintershall Norge AS er operatør.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter