Skal bestemme seg før jul

Investeringsbeslutningen for Aasta Hansteen-prosjektet skal være klar før jul.


Statoil har som målsetting å fatte endelig investeringsbeslutning på Aasta Hansteen-utbyggingen før jul i år. Det bekrefter prosjektleder Torolf Christensen overfor Petro Puls.


Avklaringer
- Vi har fortsatt en del interne avklaringer som må på plass før vedtaket i lisensen, sier Christensen.
Aasta Hansteen ligger vest av Bodø, og skal betjenes av basene på Helgeland. Prosjektet har en total kostnadsramme nær 50 milliarder kroner for flytende plattform og 500 kilometer land rørledning.

Høringsfristen for utredningsprogrammet gikk ut fredag 7. desember. Oversending av plan for utbygging og drift fra operatørselskapet Statoil til myndighetene var ventet umiddelbart etter høringsfristen. Nå later det til at Statoil skyver noen dager på den opprinnelige tidsplanen.

Kontrakter
En rekke store kontrakter er ventet kunngjort så snart den formelle investeringsbeslutningen er foretatt i lisensen, blant annet bygging av dekket på plattformen og sammenstillingen med skroget som bygges i Sør-Korea. Subsea-anlegget skal tildeles, rørhåndtrering for rørledningen, marine operasjoner, er eksempel på kontrakter som er ventet i nær framtid.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter